Skip to Content

MoneyTotem

— κάντε έξυπνες συναλλαγές και αποκομίστε κέρδος
Η MoneyTotem είναι μια ανεξάρτητη κοινότητα επενδυτών, όπου ο καθένας μπορεί να μάθει για τον κόσμο των δυαδικών επιλογών, να βρει μια χρηματομεσιτική εταιρεία και να σχεδιάσει μια κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών προκειμένου να ξεκινήσει να πραγματοποιεί ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Τι είναι οι δυαδικές επιλογές;

Οι δυαδικές επιλογές, επίσης γνωστές ως ψηφιακές επιλογές ή συμβόλαια δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης, έχουν εξελιχτεί τελευταία σε ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία συναλλαγών. Κάθε συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης συνδέεται με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο πχ μετοχή, δείκτη, νομισματικό ζεύγος ή τιμή ενός βασικού εμπορεύματος. Το κέρδος ή η ζημία από το κάθε συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης καθορίζεται από τις διακυμάνσεις της τιμής του περιουσιακού στοιχείου με το οποίο συνδέεται. Τα συμβόλαια δυαδικών επιλογών έχουν προκαθορισμένη διάρκεια ισχύος, η οποία μπορεί να είναι μια ώρα, 15 λεπτά ή ακόμα και 60 δευτερόλεπτα από την ώρα αγοράς τους. Η διαφορά στην τιμή του περιουσιακού στοιχείου μεταξύ της ώρας εισόδου και της ώρας εξόδου καθορίζει το αν η συναλλαγή ήταν επιτυχής ή όχι.

70-95% κέρδος επί των συναλλαγών

Οι δυαδικές επιλογές προσφέρουν μερικές από τις υψηλότερες αποδόσεις ανά συναλλαγή σε σχέση με τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά μέσα. Υψηλή κερδοφορία σημαίνει ότι ακόμη και μόνο μία επιτυχής συναλλαγή μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε σημαντικά το ποσό της αρχικής σας επένδυσης. Αυτό σας βοηθάει επίσης και να προστατεύσετε το κεφάλαιό σας. Όσο υψηλότερη είναι η κερδοφορία σε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει κάποιος να αποκομίσει κέρδος από μια σειρά συναλλαγών. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι η κερδοφορία της συναλλαγής είναι ανάλογη με το επίπεδο του κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι όλων των άλλων παραγόντων σταθερών, ένα συμβόλαιο δικαιώματος προαίρεσης με σχετικά χαμηλότερη κερδοφορία σημαίνει επίσης και υψηλότερη πιθανότητα ευνοϊκής κίνησης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Εισόδημα τόσο από αναπτυσσόμενες όσο και από συρρικνούμενες αγορές

Οι δυαδικές επιλογές είναι γνωστές ως ένα αρκετά ευέλικτο χρηματοοικονομικό μέσο, καθώς επιτρέπουν την επίτευξη κέρδους τόσο από την αύξηση όσο και από τη μείωση των τιμών του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η κατεύθυνση του συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης επιλέγεται προκαταβολικά – τη στιγμή εισόδου στη συναλλαγή. Τα δικαιώματα προαίρεσης επί της μείωσης της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (τα λεγόμενα «short options») σας επιτρέπουν να αποκομίσετε κέρδος από καθοδικές αγορές (bear market) δηλαδή όταν οι τιμές πέφτουν, πράγμα που αποτελεί πλεονέκτημα των συναλλαγών σε δυαδικές επιλογές σε σχέση με τα παραδοσιακά εργαλεία συναλλαγών (πχ μετοχές). Κατά συνέπεια, όταν κάποιος επενδύει σε δυαδικές επιλογές ανοίγοντας θέσεις στην αγορά τόσο σε μειώσεις όσο και αυξήσεις της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να έχει μια πολύ πιο σταθερή κατάσταση στο λογαριασμό συναλλαγών του ανεξάρτητα από την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.

24/7 ευκαιρίες συναλλαγών

Όπως και οι νομισματικές αγορές, οι δυαδικές επιλογές παρέχουν επίσης ευκαιρίες συναλλαγών 24/7, διευρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το φάσμα των πιθανών ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί ένας επενδυτής. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ενασχόληση με τη διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προαίρεσης μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με εργασία πλήρους απασχόλησης και άλλες υποχρεώσεις, βοηθώντας κάποιον να βγάλει επιπλέον εισόδημα και να σταθεροποιήσει την οικονομική του ανεξαρτησία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί όμως, ότι ευκαιρίες συναλλαγών που είναι διαθέσιμες 24/7 υφίστανται μόνο για τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται για διαπραγμάτευση ανελλιπώς, όπως συμβόλαια σε νομισματικά ζεύγη και σε εμπορεύματα.

Χαμηλό ποσό ελάχιστης κατάθεσης(από $1)

Οι δυαδικές επιλογές σας επιτρέπουν επίσης να εξασκείτε τις δεξιότητές σας στις συναλλαγές με πολύ μικρά χρηματικά ποσά – υπάρχουν αρκετοί χρηματομεσίτες δυαδικών επιλογών που επιτρέπουν ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα $5 ή ακόμα και το $1. Αυτό είναι ιδιαιτέρως καλό για όσους είναι καινούριοι στο χώρο στων συναλλαγών και θέλουν να αποφύγουν να διακυβεύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά ενόσω αποκτούν βασικές δεξιότητες πραγματοποίησης συναλλαγών. Αφότου ολοκληρώσετε το αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής σας και νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν χρηματομεσίτη που προσφέρει πιο επαγγελματικά χρηματοοικονομικά μέσα συναλλαγών αλλά απαιτεί παράλληλα και μεγαλύτερες καταθέσεις.

Η πιθανή ζημία και τα κέρδη καθορίζονται από πριν

Ένα από τα κύρια προνόμια των δυαδικών επιλογών είναι ότι τα πιθανά κέρδη και οι πιθανές ζημίες της κάθε συναλλαγής είναι γνωστές εκ των προτέρων, πράγμα που επιτρέπει καλύτερη και ακριβέστερη διαχείριση του κινδύνου κατά τη διενέργεια συναλλαγών. Αυτό, κατά συνέπεια, καθιστά τη διαχείριση χρήματος (τον έλεγχο της κατάστασης του λογαριασμού στο πλαίσιο της ενεργής διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων) σημαντικά απλούστερη. Με άλλα λόγια, η πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα δύο πιθανά αποτελέσματα πριν το άνοιγμα τη θέσης στην αγορά σας επιτρέπει να επιλέξετε καλύτερα το ιδανικό ποσό που θέλετε να επενδύσετε σε κάθε συναλλαγή.

Χωρίς κυμαινόμενα spreads ή κρυφά έξοδα

Τα συμβόλαια δυαδικών επιλογών έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: πλήρη διαφάνεια τιμολόγησης για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διενέργεια συναλλαγών δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε τις συνεχείς μεταβολές των spreads (τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς – ask και της τιμής πώλησης –bid) και ως αποτέλεσμα, μπορείτε να επικεντρωθείτε σε πιο σημαντικά πράγματα, όπως την εκτίμηση των κινήσεων των τιμών του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η κύρια πηγή εισοδήματος των χρηματιστών δυαδικών επιλογών έγκειται στη διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης ζημίας και του εκτιμώμενου κέρδους. Όπως αναφέρθηκε και πριν, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στον επενδυτή εκ των προτέρων. Πέραν αυτού, δεν χρειάζεται να πληρώσει επιπλέον προμήθεια ή να επιβαρυνθεί με κρυφά έξοδα για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής.

1 σχόλιο

  1. avatar
    Νικόλαος Χρυσούλας
    01/01/2019

    Θα με ηθελα μια ενημερωση σχετικα με τις δυαδικες συναλλαγες.

    Σας ευχαριστω

Γράψτε ένα σχόλιο