Skip to Content

MoneyTotem

— trgujte pametno in ustvarite dobiček
MoneyTotem je neodvisna skupnost finančnih trgovcev, kjer lahko vsakdo spozna svet binarnih opcij, najde zanesljivo borznoposredniško družbo in oblikuje dobičkonosno strategijo trgovanja, da bi začel služiti na spletu.
1
eToro
3.95 / 5.0
24,150
trgovcev
2
Plus500
3.95 / 5.0
24,850
trgovcev

Kaj so binarne opcije?

Binarne opcije, znane tudi kot digitalne opcije, so v zadnjem času postale eno najbolj priljubljenih trgovalnih orodij. Vsaka opcija je povezana z določenim sredstvom, tj. delnico, indeksom, valutnim parom ali primarno ceno izdelka. Dobiček ali izguba vsake opcije se določi z nihanji cene z njo povezanega sredstva. Binarne opcije imajo vnaprej določeno življenjsko dobo, ki lahko znaša eno uro, 15 minut ali le 60 sekund po času nakupa. Razlika v ceni sredstva med časom vstopa in izstopa bo nato določila, ali je bil posel uspešen ali ne.

70-95 % dobiček na posle

Binarne opcije lahko ponudijo nekaj najvišjih donosov na posel, med obstoječimi finančnimi instrumenti. Visoka dobičkonosnost pomeni, da vam lahko samo eno uspešno trgovanje pomaga znatno povečati vaš začetni vložek. To prav tako pomaga zaščititi vaš kapital. Višja kot je dobičkonosnost vsakega posameznega trgovanja, več možnosti ima posameznik za ustvarjanje dobička na seriji poslov. Vendar pa je treba upoštevati, da je dobičkonosnost posla sorazmerna z ravnjo tveganja. To ob vseh ostalih enakovrednih stvareh pomeni, da bo opcijska pogodba z relativno nižjo dobičkonosnostjo pomenila tudi večjo verjetnost gibanja dobičkonosnosti osnovnega sredstva.

Prihodek tako na rastočih kot na padajočih trgih

Binarne opcije so znane kot zelo prilagodljiv finančni instrument, saj posamezniku omogočajo, da ustvari dobiček tako od povišanja kot znižanja cen osnovnega sredstva. Smer opcije je izbrana vnaprej – istočasno ko posameznik vstopa v trgovanje. Opcije pri znižanju cene osnovnega sredstva (tako imenovane “kratke opcije”) vam bodo omogočile, da ustvarite dobiček ob tako imenovanem “medvedjem trendu”, tj. ko cene padajo, kar govori v prid binarnim opcijam, v primerjavi s tradicionalnimi trgovalnimi orodji (kot so, na primer, delnice). Posledično lahko posameznik ob kombiniranju binarnih opcij tako pri znižanjih kot povišanjih cen osnovnih sredstev pričakuje veliko bolj stabilno stanje na trgovalnem računu, ne glede na stanje na trgu.

Trgovalne priložnosti 24/7

Poleg valutnih trgov, ponujajo binarne opcije tudi možnosti trgovanja 24/7, s čimer se poveča obseg potencialno ugodnih tržnih pogojev, kar lahko trgovec izkoristi. To pomeni tudi, da se lahko trgovanje z opcijami zlahka kombinira s polnim delovnim časom in drugimi zadevami ter posamezniku pomaga do dodatnega dohodka in tako stabilizira njegovo finančno neodvisnost. Toda pomembno je poudariti, da so možnosti trgovanja 24/7 na voljo le za takšna osnovna sredstva, ki so na voljo za neprekinjeno trgovanje, tj. valutni pari in blagovne pogodbe.

Nizki minimalni depoziti (začetek pri 1 $)

Binarne opcije vam omogočajo, da svoje spretnosti trgovanja utrjujete z zelo majhnimi vsotami semenskega denarja – številni posredniki binarnih opcij bodo omogočili minimalni depozit v višini 5 $ in celo 1 $. To je še posebej dobro za tiste, za katere je trgovanje novost in se želijo izogniti tveganju velikih denarnih zneskov med pridobivanjem osnovnih veščin trgovanja. Ko zaključite z začetnim usposabljanjem in se počutite bolj samozavestno, se lahko obrnete na posrednika, ki ponuja bolj profesionalne trgovalne instrumente, hkrati pa zahteva tudi višje depozite.

Morebitne izgube in dobički so vnaprej določeni

Ena od glavnih prednosti binarnih opcij je, da so možni dobički in izgube vsakega trgovanja znani vnaprej, kar omogoča boljše in natančnejše upravljanje tveganj pri trgovanju. To posledično pomeni bistveno enostavnejše upravljanje denarja (nadzor nad stanjem računa posameznika pri aktivnem trgovanju s finančnimi instrumenti). Z drugimi besedami, dostop do natančnih informacij glede dveh možnih izidov, preden dejansko vstopite v tržni položaj, vam omogoča boljšo izbiro optimalnega zneska, ki ste ga pripravljeni vložiti v vsako trgovanje.

Brez spremenljivih spreadov in skritih stroškov

Binarne opcije imajo še eno posebnost: popolno preglednost cen za vsako posamezno trgovanje. To pomeni, da med trgovanjem posameznik ne rabi spremljati vedno spreminjajočih se spreadov (razlika med prodajno ceno – ask in nakupno ceno – bid) in se zato lahko osredotoči na bolj pomembne stvari, kot je ocena gibanja cene osnovnega sredstva. Glavni vir dohodka posrednikov binarnih opcij leži v razliki med ocenjeno izgubo in ocenjenim dobičkom. Kot že omenjeno, so te informacije trgovcu vnaprej na voljo; poleg tega, posamezniku ne bo treba plačati dodatne provizije ali skritih transakcijskih stroškov.

Oddajte komentar