Skip to Content

Binomo GE: მიმოხილვა და მოსაზრებები 2024

3.9 / 5

Binomo ბროკერი არის ევროპული კომპანია, რომელმაც დაიწყო საბროკერო მომსახურეობის გაწევა ჩვენს ბაზარზე 2014 წელს. Binomo გთავაზობთ ტრეიდინგისათვის ოპტიმალური ვაჭრობის პირობების პარამეტრებს, საკუთარ თანამედროვე სავაჭრო ტერმინალს და დამხმარე სერვისების მაქსიმალურად ფართო არჩევანს, რომლებსაც მიეკუთვნება ხარიხსიანი სწავლება, ანალიტიკა და რუსულენოვანი კლიენტების მხარდაჭერა. კომპანიამ ბაზარზე ყოფნის განმავლობაში ჩაატარა თავისი სავაჭრო სერვისების ოპტიმიზაცია და დღეს სთავაზობს კლიენტებს სავაჭრო ინსტრუმენტების ყველაზე შედეგიან ფორმატს.

1. საერთო ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

კომპანიის ევროპული რეგისტრაცია ბროკერის საქმიანობისადმი უფრო პოზიტიურად მიდგომის საშუალებას იძლევა. ბროკერი Binomo, კლიენტთა გამოხმაურებების თანახმად, წარმოადგენს მაქსიმალურად უსაფრთხო კომპანიას, რომელიც განსხვავდება ოპციონების ბაზრის წარმომადგენელთა უმეტესობისაგან სავაჭრო და დამხმარე ანალიტიკური სერვისების ხარისხის მაღალი დონით. ტრეიდინგის პროცესის უზრუნველყოფა Binomo პლატფორმაზე ხდება საკუთარი მაღალპროფესიონალური სავაჭრო ტერმინალით, რომელიც აღჭურვილია ყველა აუცილებელი ტექნიკური პოტენციალით შედეგიანი ვაჭრობისათვის. ბროკერის ერთ–ერთ მთავარ უპირატესობად კლიენტები ასახელებენ სავაჭრო შემოსავლის ამოღების მაქსიმალურად მარტივ მექანიზმს და აღნიშნული ოპერაციის ჩატარების სიჩქარეს, რომელიც შეადგენს მაქსიმალურად 24 საათს.

2. უპირატესობები და ნაკლოვანებები

მოხერხებული სავაჭრო პლატფორმა: ხარისხიანი პლატფორმა პროფესიონალური დონის ტრეიდინგისათვის ფართო ტექნიკური პოტენციალით.

მომგებიანი სავაჭრო პირობები: სავაჭრო პირობების მაქსიმალურად დაბალი პარამეტრები. თუ კონკურენტები ითხოვენ ტრეიდერებისაგან ვაჭრობის დასაწყებად დეპოზიტებს 200-500 დოლარიდან, ბროკერი Binomo სთავაზობს ვაჭრობის დაწყებას სულ რაღაც 10 USD დეპოზიტით, რაც წარმოადგენს ინვესტიციის მისაწვდომ თანხას ნებისმიერი ტრეიდერისათვის.

დემო–ანგარიში: რომელიც ფორმდება ძირითად სავაჭრო ტერმინალზე. აღნიშნული უპირატესობა არსებითად ამარტივებს გამოცდილების გამომუშავების პროცესს ახალბედებისათვის ტრეიდინგში და იძლევა დემო–პლატფორმის გამოყენების საშუალებას პროფესიონალებისათვის პრაქტიკული სავაჭრო სიტუაციების შესასწავლად ტრეიდინგის ეფექტური სისტემების შემუშავებისას.

საგადასახადო სერვისების ფართო არჩევანი: და აგრეთვე ფინანსური ოპერაციების მაქსიმალურად ჩქაროსნული რეჟიმი საშუალებების ამოღებასა და ჩარიცხვაში.

Range и One-Touch მაღალშემოსავლიანი ოპციონების სახეობების არარსებობა: თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ ბინარული კონტრაქტების მოცემული ფორმები წარმოადგენს საკმაოდ რისკიან აქტივებს და იშვიათად გამოიყენება ტრეიდერების მიერ ყოველდღიურ ვაჭრობაში.

3. სავაჭრო პირობები

მიუხედავად სავაჭრო პირობების დაბალი დონისა–დეპიზიტი 10 USD, კონტრაქტი 1 USD დან, ბროკერის სავაჭრო პირობებს გააჩნია ოპტიმალური თანაფარდობა ეფექტური მანიმენეჯმენტისათვის, რომელიც ძალზედ აუცილებელია შედეგიანი ვაჭრობისათვის. კლიენტებს შეუძლიათ გამოიყენონ მინიმალურ დეპოზიტზე რისკებისა და ოპერაციული სისტემების მართვის წესების კლასიკური პარამეტრები. ამასთან სავაჭრო კონტრაქტების მინიმალური ოდენობა იძლევა 10 ტრეიდის გაფორმების საშუალებას, რაც კომპანიის სავაჭრო ტერმინალის პროფესიონალურ ტექნიკურ ინსტრუმენტარიუმთან ერთობლიობაში იძლევა ოპციურ ბაზარზე შედეგიანი სტარტის გაკეთების საშუალებას.

ბროკერმა გააკეთა ფსონი თავისი ტექნიკური სავაჭრო სერვისების განვითარებაზე და ამან გამოიღო შესანიშნავი დადებითი შედეგი. Binomo კლიენტთა გამოხმაურებების მიხედვით, მცირე სავაჭრო პირობები და კომპანიის პროფესიონალური ტერმინალი იძლევა შემოსავლიანი ტრეიდინგის საშუალებას ინვესტიციების მინიმუმით, რაც საკმარისად იზიდავს როგორც პროფესიონალებს, აგრეთვე ახალბედებსაც. სავაჭრო პირობების დაბალ პარამეტრებთან ერთად, Binomo ბროკერი სთავაზობს Gold (500 USD დან) და VIP (1000 USD დან) ანგარიშებისათვის სავაჭრო ზარალის ანაზღაურების პროგრამას (ქეშბეკი)–5 და 10% შესაბამისად.

გარდა ამისა, კომპანია სისტემატიურად მართავს აქციებს, კონკურსებს და ტურნირებს როგორც რეალური, აგრეთვე დემო–აქაუნტებისათვის. ეს კლიენტებს აძლევს ოპერაციულ საშუალებათა მოცულობის გაზრდას ბროკერის კაპიტალისა და საკუთარი პროფესიონალიზმის ხარჯზე.

4. საბაზო აქტივები

Binomo ბროკერი ატარებს საბაზო აქტივების ჩამონათვალის სისტემატიურ გაფართოებას. ამჟამად აქ მისაწვდომია სხვადასხვა სახის 80 აქტივზე მეტიდან შემდგარი ჩამონათვალი, კერძოდ: ძირითადი მსოფლიო ვალუტების სავალუტო წყვილები, მსხვილი მსოფლიო კომპანიების აქციები, ლითონები––ოქრო და ვერცხლი, ნედლეული–ნავთობი Brent.

5. სავაჭრო პლატფორმა

2015 წელს კომპანიამ პირველმა გამოუშვა ბაზარზე ყველაზე უმაღლესი პროფესიონალური ხარისხის საკუთარი პროდუქტი. ამ მოვლენამ ააფეთქა ბაზარი და განაპირობა კომპანიის კლიენტების ბაზის არსებითად გაზარდა. ბროკერის სავაჭრო ტერმინალი იმყოფება მუდმივ განვითარებაში–ტექნიკური ოპერაციული ინსტრუმენტარიუმის პერიოდული განახლება განაპირობებს ტრეიდინგისადმი ისედაც ეფექტური მიდგომის სრულყოფას.

binomo-trading-platform

კლიენტთა გამოხმაურებები გამოჰყოფს ბროკერის სავაჭრო ტერმინალის ისეთ ძირითად უპირატესობებს, როგორებიცაა: მუშაობის სტაბილურობა და სიზუსტე გასხლტომებისა და ჩაკიდებების გარეშე. ტერმინალის ფართო ტექნიკური ინსტრუმენტარიუმი, რომელზეც მისაწვდომია საბაზრო კოტირებების ანალიზის ინდიკატორებისა და გრაფიკული ინსტრუმენტების ინტეგრირებული წყობა. პლატფორმის მოხერხებული და მაქსიმალურად გასაგები ინტერფეისი. კოტირებების ფართოფორმატიანი გრაფიკი მომართვებისა და სამუშაოს პარამეტრების ოპტიმალური ნაკრებით.

6. ანგარიშების სახეობები

Binomo სთავაზობს სავაჭრო აქაუნტის 5 სეხეობას, რომლებიც სთავაზობენ სავაჭრო სერვისების ძირითად ჩამონათვალთან ერთად გარკვეულ უპირატესობებს.

დემო–ანგარიში–იხსნება კლიენტის საწყისი ინვესტიციების გარეშე. ეს არის შესანიშნავი სავაჭრო ტრენაჟორი, რომელიც იძლევა ყველა სავაჭრო პროცესების შესწავლის საშუალებას ვირტუალური საშუალებების დახმარებით, და აგრეთვე წარმოადგენს მაქსიმალურად ეფექტურ საშუალებას სტრატეგიების ტესტირებისათვის. აქაუნტის გაფორმებისას კლიენტი ღებულობს წვდომას ბროკერის ყველა ძირითად სერვისებთან.

სტანდარტი–10 USD დან. მინიმალური სავაჭრო დეპოზიტი იძლევა ოპციონების რეალური ბაზრისა და Binomo ბროკერის ყველა სერვისებისადმი წვდომის მიღების საშუალებას. ანგარიშის მოცემული სახეობა სთავაზობს ტრეიდერებს კონტრაქტებს 85% მდე შემოსავლიანობით, იძლევა მონაწილეობის მიღების საშუალებას აქციებსა და ტურნირებში, სტანდარტ წვდომის ანგარიშზე ანალიტიკური მხარდაჭერა.

Gold –500 USD დან. აქ ტრეიდერი იღებს აქტივების გაფართოებულ ჩამონათვალს ტრეიდინგისათვის, კონტრაქტები 86% მდე გადახდით, სავაჭრო პოზიციების დაზღვევას საბონუსო საშუალებებით, პირად მენეჯერთან მუშაობის შესაძლებლობას, და აგრეთვე ინვესტიციის თანხის 5% უკან დაბრუნებას წარუმატებელი გარიგებისას.

VIP - 1000 USD დან. ეს ანგარიში ხსნის Binomo ბროკერის სერვისებისა და შესაძლებლობების სრულ ჩამონათვალს: 10% მდე ზარალის უკან დაბრუნებას, მუშაობა პერსონალურ მენეჯერთან Skype საშუალებით, მოგების ამოღება 4 სათის განმავლობაში, 90% მდე შემოსავლიანობის ოპციონები და საბაზო აქტივების მაქსიმალური არჩევანი.

7. ანგარიშის გახსნა და საშუალებების ამოღება

Binomo ბროკერი გთავაზობთ რეგისტრაციისათვის კლასიკურ ფორმატს. აქ საჭიროა ფორმის შევსება ინტერაქტიური სახით, ანგარიშის ტიპის არჩევა და გარკვევა დეპოზიტის ვალუტასთან. სავაჭრო ან სასწავლო ანგარიშის გაფორმების მთელი პროცესი გრძელდება არა უმეტეს 2–3– წუთისა.

საშუალებების შესავსებად და ამოსაღებად ბროკერი ღებულობს: MasterCard, VISA, WebMoney, QIWI, Neteller ბარათებს, სბერბანკ–ონლაინი, რაც ხდის ფინანსურ ოპერაციებს კლიენტსა და კომპანიას შორის მაქსიმალურად კომფორტულს. პარტნიორთა შეთანხმებით გათვალისწინებულია კლიენტის საშუალებების ამოღების დროის მაქსიმალუირი პერიოდი სავაჭრო ანგარიშიდან–24 საათი. თუმცა Binomo ბროკერი აქაუნტისა და ფინანსური ოპერაციის ტიპის დამოუკიდებლად აკმაყოფილებს კლიენტს და ცდილობს მაქსიმალურად სწრაფად ჩაატაროს სავაჭრო შემოსავლის ამოღება–პრაქტიკაში ამოღების ვადა შეადგენს 4–6 საათს საგადასახადო სერვისის მიხედვით.

8. ტრეიდერების სწავლება

კომპანიის საქმიანობის საგანმანათლებლო მიმართულებას გააჩნია მაქსიმალურად პროფესიონალური შევსება. აქ წარმოდგენილია სწავლების მთელი სისტემა დამწყები ტრეიდერებისათვის, რომელიც აგებულია ინფორმაციის წარმოდგენის ინოვაციურ საშუალებებზე, და აგრეთვე თეორიულ და პრაქტიკულ მიდგომებზე. ბროკერის სწავლების ძირითად ინსტრუმენტებსა და საგანმანათლებლო მასალების სახეობებს წარმოადგენს: ინტერაქტიური სახელმძღვანელო, ვიდეოგაკვეთილების ნაკრები, ცოდნის ბაზა, ვებინარები, დემო–ანგარიში და სტრატეგიების კრებული. გარდა ამისა, მუდმივი ანალიტიკური მხარდაჭერა ყოველდღიური მიმოხილვებისა და ტექნიკური ანალიზის სახით, და აგრეთვე მზა სავაჭრო იდეებისა, განაპირობებს ტრეიდერის პროფესიონალიზმის დონის სისტემატიურ ამაღლებას ტრეიდინგის მთელი პერიოდის განმავლობაში ბინარულ ბაზარზე.

9. ვაჭრობის სტრატეგიები

ტექნიკური ინსტრუმენტების ფართო არჩევანი, პლატფრომის სავაჭრო სერვისების პროფესიონალური წყობა, და აგრეთვე ანალიტიკურ მასალათა ფართო არჩევანი განაპირობებს ანალიზის ყველა სახეობებისა და ფორმების გამოყენებას ვაჭრობაში. სავაჭრო პლატფორმა ანალიზის სტრატეგიების გამოყენების თვალსაზრისით წარმოადგენს მაქსიმალურად უნივერსალურ და ტექნიკურად სრულყოფილ ინსტრუმენტს. აღსანიშნავია ის, რომ ბროკერი თავის საიტზე გთავაზობთ სავაჭრო სტრატეგიების კრებულს, სადაც წარმოდგენილია ყოველდღიური ვაჭრობის ყველაზე მარტივი და ეფექტური სისტემები.

10. ღირს თუ არა Binomo–თან მუშაობა?

დასკვნის სახით უნდა ითქვას, რომ სავაჭრო და მექანიკური სერვისების ჩამონათვალი, და აგრეთვე ტრეიდინგის მინიმალური პირობები და რეგულატორით უზრუნველყოფილი კომპანიის სრული უსაფრთხოება, გვაძლევს საშუალებას ვილაპარაკოთ მოცემული სავაჭრო ფართის მაქსიმალურ ეფექტურობაზე კერძო ტრეიდერისათვის. Binomo ბროკერი ბაზრის ერთ–ერთი ის მცირერიცხოვანი წარმომადგენელია, რომელიც გთავაზობთ მაქსიმალურად ხარისხიან ფინანსურ მომსახურეობას.

დაიწყეთ ტრეიდინგი ›

მიმოხილვები: Binomo

კომენტარები: Binomo
( 2 )
მომხმარებლის რეიტინგი: 4.1 / 5

კომენტარები: 2

 1. avatar
  რააზი
  20/12/2019

  პრობლემა მაქვს ფულის გამოტანაზე

 2. avatar
  რააზი
  20/12/2019

  იმდენი საბუთებია შესაგროვებელი და გასაგზავნი თქვენთან ერთ წელს მოვუნდები,ამ პრობლეაზე დამეხმარეთ.წინასწარ მადლობას გიხდით დახმარებისატვის.

კომენტარის დამატება

Binomo GE: მიმოხილვა და მოსაზრებები 2024

საიტის მონახულება