En opsjon er generelt sett et finansielt verktøy som tillater eieren å selge eller kjøpe en spesifikk ressurs (for eksempel en valuta, en aksje, el.l) til en forutbestemt pris, på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Med andre ord er det en form for finansiell avtale som gir eieren rett til (men ikke forpliktelse om) å kjøpe eller å selge en spesifikk ressurs.

I 2008 opplevde Chicago-børsen i USA tilblivelsen av et nytt tradingverktøy, basert på konseptet om opsjoner. Det ble svært raskt populært blant tradere, hovedsakelig fordi den forenklet prosessen med trading betraktelig, samtidig som den potensielle fortjenesten økte. Videre åpnet dette for at nybegynnere innen trading kunne få prøve seg på markedet med små innskudd som investering, i motsetning til de titusener av dollar som er påkrevd for å ta del i det klassiske opsjonsmarkedet. Dette tradingverktøyet fikk navnet binære opsjoner. I denne artikkelen skal vi forklare hva de er, hvordan de virker, og hvordan det er mulig å sikre seg inntekt gjennom trading av binære opsjoner.

Hvordan virker binære opsjoner?

Navnet antyder i seg selv hvordan binære opsjoner virker. Ordet ‘binær’ betyr ‘noe som kan befinne seg i en av to tilstander’ og blir mest brukt innen informatikk, der enheten for informasjon – bit – representeres av et enkelt tall som kan være enten 0 eller 1. Når det gjelder binære opsjoner, finnes to mulige utfall av enhver trade: opsjonen kan enten utløpe med et overskudd eller med et tap. Ved kjøp eller salg av en binær opsjon, trenger en trader å forutse hvor prisen på den koblede ressursen (her kalt “underliggende ressurs”) forventes å bevege seg i løpet av varigheten til en kontrakt. Hvis prognosen er korrekt, vil traderen motta en fastsatt fortjeneste, ofte i form av prosenter på det opprinnelige investeringsbeløpet. En lønnsomhet på 75 % betyr for eksempel at du i tillegg til den opprinnelige investeringen, vil motta tre fjerdedeler av beløpet som fortjeneste på en vellykket handel. Hvis prognosen er feil, vil traderen få tilbake en liten andel av det opprinnelige investeringsbeløpet, vanligvis fra 5 til 15 %.

La oss se på et mer detaljert eksempel. Forestill deg at du har analysert markedet og fastslått at oljeprisen kommer til å stige i løpet av den neste timen. La oss si at du bestemmer deg for å bruke denne muligheten og kjøpe en en-times “up” binær opsjon på olje for 100 dollar gjennom din meglers plattform for trading. La oss anta at gevinsten på opsjonen er 80 %. Hvis prisen på olje etter en time er noe som helst høyere enn den var da du åpnet handelen, vil du få tilbake totalt 180 dollar. Hvis dine progonoser viser seg å ikke stemme og prisen på olje faktisk faller, vil du få tilbake 5 – 15 dollar, avhengig av tilbudet fra din megler.

Utløpstidspunktet, altså en opsjons livsløp, kan variere fra 30 sekunder og opp til ett år. Fortjenesten til en trader i tilfelle en korrekt prognose kan passere 90 %, med mer risikable former for opsjoner som tillater fortjeneste på 200 % og mer på en serie med koblede handler. Uansett, et slikt nivå på lønnsomhet og beleilighet krever et visst ansvar. Man må inneha relevante ferdigheter og erfaring, i tillegg til å være villig til å ta høyere risiko.

I det siste har mange valutahandlere valgt å bytte til binære opsjoner fordi det er mer åpenhet der. Nivåene på fortjeneste, i tillegg til mulig maksimumsrisiko, er kjent på forhånd for hver enkelt avtale. Dessuten blir kontostyringen enklere, du kan alltid avgjøre hva det minste antall vellykkede handler burde være for å sikre stabil lønnsomhet.

Det er fire hovedgrupper av ressurser som blir brukt som underliggende ressurser innen binære opsjoner: valutapar, som EUR/USD eller GBP/USD, råvarer, som olje eller gull, aksjer innen store selskaper, som Microsoft eller Apple, i tillegg til børsindekser, for eksempel NASDAQ eller FTSE. Binære opsjoner tilbyr derfor enkel tilgang til et bredt utvalg av investeringsverktøy, hvorav noen ikke er tilgjengelige for små investorer. Hvis du ønsker fortjeneste på endringer i aksjeprisen på Apple trenger du ikke betale de 5000 dollar nødvendig for å kjøpe Apple-aksjer direkte, du kan heller kjøpe en 50 dollars binær opsjon på Apple, som gir deg samme resultat på prisendringer for Apple. Noen nybegynnere sammenligner handel med binære opsjoner med gambling på idrettsarrangementer, eller til og med spilling på casino, men det er viktig å skjønne at dette verktøyet ikke har noe med gambling å gjøre. Finansiell trading er et håndverk, ikke et spill, og hvis du har til hensikt å skaffe en sikker inntekt er det viktig å ta det seriøst og jobbe med dine evner innen trading.

Hvor kan jeg trade?

Akkurat som med ethvert annet finansielt produkt er det mange meglerselskaper som tilbyr sine spesialiserte plattformer for trading med binære opsjoner. Før en konto for trading åpnes, er det viktig å velge en pålitelig megler med et godt rykte. Mange store meglere tilbyr demo-kontoer til nybegynnere innen trading, der de kan tilegne seg nødvendig erfaring uten å risikere ekte penger. Slike kontoer sikter også på å hjelpe tradere med å bli kjent med meglerens tradingplattform.

Vi anbefaler at du velger dette ???????? pålitelig megler

Ikke alle meglerselskap er punktlige og effektive når det gjelder innskudd og uttak av midler, som er grunnen til at det er sterkt anbefalt å vurdere kun selskaper med et solid rykte som har lisens fra minst én nasjonal finansiell tilsynsmyndighet. Det er også en god idé å lese anmeldelser og tilbakemeldinger fra tradere til meglerselskapet du har valgt, før du forplikter deg til å bruke dine egne penger.

Hvordan tjener jeg penger?

Det finnes hundrevis av bøker og artikler om emnet trading og det å forutse prisbevegelser på ressurser. Ved første øyekast kan trading med binære opsjoner synes som en enkel oppgave. Du trykker på en av to knapper, og får en imponerende fortjeneste når avtalen avsluttes. I virkeligheten er det ikke så enkelt i det hele tatt. For å sørge for at inntekten er stabil og at du går med overskudd og vil fortsette å gjøre det i det lange løp, trenger du å tilegne deg kunnskap og erfaring som er relevant, og dessuten velge en strategi for trading som passer deg. Det finnes en rekke tradingstrategier beskrevet på internett, noen av dem er mer effektive enn andre. Du kan velge en av dem, og så få den til å passe deg, eller bygge opp din egen strategi fra grunnen av, ved å bruke din egen kunnskap og erfaring. Det er alltid en god idé å prøve ut en nyutviklet strategi med en demo-konto, for å oppdage styrker og svakheter uten å risikere tap av ekte midler.

Ved siden av dine egne markedsprognoser kan du referere til kommentarer fra analytikere, lese blogger om emnet, følge de beste traderne på Twitter, og på annen måte berike ditt syn på markedet med meninger fra eksperter. Markedet endrer seg daglig, og erfaringene du tar med deg vil hjelpe deg til å tilpasse deg hver ny situasjon. Det er viktig å forstå at akkurat som i alle andre yrker trenger du å utvikle deg og tilegne deg ny kunnskap og erfaring for å kunne holde deg lønnsom.

Vi håper at denne artikkelen og rådene som er delt i den vil hjelpe deg med en vellykket start innen trading av binære opsjoner. En stabil strategi, selvdisiplin, og en trang til utvikling kan gjøre dette finansielle verktøyet til en stabil inntektskilde for deg i mange år fremover.