Hver trader som setter i gang med å utforske binære opsjoner, leter etter best mulig måte å forutse finansielle markeder, og dermed sikre stabil avkastning. En av de verste og mest vanlige feilene nybegynnere innen trading begår, er imidlertid å anse trading med opsjoner som et slags spill, noe som gjør at de utelukkende baserer seg på flaks uten egentlig å ta i betraktning eller analysere den aktuelle markedssituasjonen. De kan ha flaks i begynnelsen. Flaks har imidlertid en tendens til ikke å vare lenge, og det å miste alle pengene på kontoen kommer ikke til å være særlig overraskende. Så hva bør traderen gjøre i stedet? Ditt første og trolig mest nyttige verktøy er en god tradingstrategi, en strategi som passer din stil innen trading og viser stabile resultater på lang sikt. En tydelig formulert tradingstrategi vil hjelpe deg å holde situasjonen under kontroll og styre din tradingkonto.

Vi anbefaler at du velger dette ???????? pålitelig megler

Å finne en slik strategi krever en viss mengde innsats og tid. Internett kan tilby et bredt utvalg gratis informasjon om emnet, basert på forskjellige indikatorer, tekniske analyser og grunnleggende analyser. I tillegg til dette finnes tilpassede algoritmer tilgjengelig fra førsteklasses leverandører. Det er forholdsvis enkelt å bli forvirret av et slikt utvalg, og som en forenkling har vi delt emnet inn i mønsterstrategier, indikatorbaserte strategier og grunnleggende strategier, basert på de underliggende prinsippene. Nedenfor kommer vi til å beskrive fordeler og ulemper ved hver enkelt, i tillegg til å gi deg noen råd om valg av en strategi som passer for deg.

Mønsterstrategier

Grafiske metoder er basert på de grunnleggende prinsippene for tekniske analyser, oversatt til visuelle mønstre eller prisdiagrammer. De fleste profesjonelle tradere bruker grafiske strategier som sitt viktigste verktøy for trading. Det viktigste premisset som ligger til grunn for denne typen markedsanalyse, er regelmessighet av prismønstre. Hvis en viss kombinasjon av prisbevegelser fører til en spesifikk reaksjon på markedet, vil denne sammenhengen høyst sannsynlig vedvare i fremtiden. Over tid har tradere identifisert en rekke mønstre (med varierende prediktiv kraft) som, når de dukker opp på grafen, kan indikere retningen markedet mest sannsynlig kommer til å utvikle seg i.

Akkurat som alle andre strategigrupper, har denne to former for visuelle objekter: trend- og mottrendsignaler. Førstnevnte blir brukt for å bekrefte en eksisterende pristrend, altså retning. Med andre ord antyder slike mønstre at nåværende trend vil fortsette sin utvikling, til tross for mindre svingninger. Mottrendsmønstre blir brukt for å identifisere tidspunkt der en trend blir reversert, for eksempel økende pris (oppadgående trend) som blir fulgt av en nedgang (korrelasjon, eller nedadgående trend).

For å kunne trade lønnsomt basert på visuelle mønstre, er man nødt til å bruke tid på å observere markedet, for å kunne utvikle et “gjenkjennelsessystem” – det er ikke alltid enkelt å oppdage et korrekt mønster på riktig tidspunkt og gå inn på markedet tidsnok til å fange inn effektene. Profesjonelle tradere merker seg at denne evnen, som for de fleste evner, kommer med erfaring, og etter litt øvelse vil du bli bedre til å bruke mønstre til å forutsi markedsutvikling, noe som resulterer i stabil tradingfortjeneste.

Indikatorbaserte strategier

Disse strategiene er basert på tekniske indikatorer – matematiske algoritmer som henter spådommer fra tidligere priser, volumer, eller andre historiske markedsdata. Denne formen for markedsanalyse er regnet som relativt enkel, og passer for tradere med all slags erfaring, fordi indikatorer krever betraktelig mindre visuell tolkning enn mønstre. Dette er imidlertid kun delvis sant, fordi man trenger å forstå en indikators struktur, den matematiske mekanismen og de underliggende prinsippene bak signalene før man kan bruke den til å trade.

Det er også viktig å være klar over periodene der en spesifikk indikator yter best, for å unngå betydelig tap på ukyndig bruk. For å kunne begynne trading ved hjelp av indikatorer, trenger du enten å sørge for at megleren du velger har dem tilgjengelige på sin tradingplattform, eller bruke en ekstern datakilde. Noen indikatorer er lisensiert som betalte tjenester av en tredjepart, og trenger derfor et separat oppsett. De fleste tekniske indikatorer har en eller flere parametre som kan justeres (for eksempel tidsintervall for å bevege gjennomsnitt), som kan bli stående på standard eller finjusteres til din strategi ved å sette opp spesifikke verdier.

For å øke effektiviteten på din tradingstrategi, er det sterkt anbefalt å prøve den ut med en demo-konto, eller en ekte konto med bruk av de minste mulige handelsvolum som er tilgjengelige. Dette vil bidra til å synliggjøre sterke og svake sider ved systemet, i tillegg til å justere strategien til det virkelige markedet ved å endre inngangsparametrene til indikatorene og gjennomgå din “indikator-miks” i seg selv – alt sammen uten å risikere for mye penger. Hvis du klarer å bruke tid og krefter på å optimalisere din indikatorbaserte strategi i tillegg til å tilpasse den til din tradingstil og din risikobalanse, bør du, med disiplin og utholdenhet, være rimelig trygg på å oppnå positive resultater.

Grunnleggende strategier

Den tredje tilnærmingen til trading av binære opsjoner vi tar for oss her, er grunnleggende analyse. Dette strategisettet baserer seg på å granske eksterne faktorer som påvirker priser gjennom økonomiske mekanismer. Disse inkluderer markedets renterater, finansielle resultater for store selskaper, utvikling innen internasjonal økonomi og politikk, i tillegg til enhver versjon av rykter om noe nevnt ovenfor. Hver ressurs blir påvirket av sine egne sett av nyheter. Når det gjelder private selskaper vil prisen på deres aksjer avhenge av selskapets interne retningslinjer, i tillegg til bransjens egen dynamikk. Valutapar og råvarer blir i hovedsak påvirket av bredere økonomiske faktorer, som igjen blir påvirket av nøkkelbeslutninger gjort av sentralbanker og myndigheter.

For å kunne handle ved hjelp av grunnleggende analyse, kan man bruke en økonomisk kalender for å følge med på nyhetene og vurdere deres betydning. Spådommer fra eksperter og forventninger er ofte tilgjengelige for de fleste viktige hendelser, slik som styringsrenten til sentralbanker eller finansielle resultater for store selskaper. Nøkkelen ligger i å avgjøre hvorvidt de faktiske tallene, når de slippes, vil avvike fra flertallets spådommer, og om de gjør det, kan du se en dramatisk endring i prisen på ressursen din. Med riktig bruk vil grunnleggende analyse hjelpe deg til å bruke økonominyheter for å åpne de riktige tradene med riktig utløpsdato, noe som medfører høyere inntekt fra trading.

Hvordan velger jeg riktig strategi?

Etter å ha sett på de tre sentrale formene for strategi innen trading er det på tide å avgjøre hvilken som passer best for deg. Dette vil avhenge av din risikotoleranse og tidsrammer for trading, i tillegg til dine egne preferanser og din egen tro. Det er viktig å forstå at strategien vil kreve inngående granskning og utprøving, uansett hvilken du velger. For å kunne forstå markedet og få det til å passe deg, blir du nødt til å investere en viss mengde tid og innsats i å velge en strategi som på lang sikt vil vise stabile resultater.

En indikator eller et tradingsystem som kan garantere suksess i 100 % av tilfellene eksisterer ikke, noe som er grunnen til at det er viktig å tydelig forstå suksessraten og begrensningene til din strategi. Profesjonelle tradere går med overskudd fordi de har brukt en god del tid på å prøve ut ting og skaffe seg erfaring. En stabil strategi som er lønnsom i 55 % av tilfellene er bedre enn kaotisk trading basert på “magefølelse” eller tilfeldige signaler.

Vi anbefaler at du velger dette ???????? pålitelig megler

Finn din stategi, finjuster den for å passe markedet du har valgt, prøv den ut på historiske og nåværende priser, forbli disiplinert og rolig – du kommer til å innse at lønnsom trading er et håndverk som kan læres, mer enn et lotteri.